Psychotherapie Rotterdam

Psychotherapie Rotterdam

Psychotherapie Rotterdam nodig? Als psychotherapeut in Rotterdam behandel ik mensen met uiteenlopende klachten.

Sommige mensen kampen met verlies, bijvoorbeeld na het verlies van een dierbare, een scheiding of het verlies van werk. Anderen hebben lichamelijke klachten, zonder dat er fysieke oorzaken zijn aan te wijzen.

Weer anderen willen zelfverzekerder worden of af van angsten die hen belemmeren in het dagelijks leven.

Contact opnemen

Waarvoor zoek je psychotherapie in Rotterdam? Er zijn veel hulpvragen, maar het doel is altijd om meer inzicht in het eigen functioneren te bewerkstelligen. Dit inzicht draagt bij aan bewustwording en de mogelijkheid tot het maken van bewuste keuzes.

Lezen welke hulpvragen ik als psychotherapeut in Rotterdam behandel? Natuurlijk vind je veel informatie op deze website, maar je kunt ook altijd via e-mail of telefoon contact opnemen.

kim boersema 1
praktijk 2

Mijn praktijk is aangesloten bij:

  • NFG, Nederlandse Federatie Gezondheidszorg
  • NBGT, Nederlandse Beroepsvereniging van Gestalttherapeuten
  • RBCZ, Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg
  • SCAG, klachten- en geschillen afhandeling complementaire zorg